TILBAKE

Design & Konsept

I dag kjennetegnes gode prosjekter av et godt gjennomarbeidet konsept!

Men først: hva er et konsept? I vår bransje er konsept et begrep vi bruker for å beskrive den målrettede, kreative prosessen som kulminerer i et skreddersydd produkt for kunden. Hvem vil kunden være, og fremstå som? Hvilke behov har kunden funksjonelt sett? Og hva må til i form av farger, interiør og logo for å oppnå et helhetlig og gjennomarbeidet konsept?

For å overleve som bedrift i dagens marked, er det mange utfordringer, men med en tydelig profil, skiller man seg lettere ut og tiltrekker oppmerksomhet. Det er det lille ekstra designmessig, som kan gjøre store forskjeller. Og dette elsker vi å jobbe med!

Avhengig av omfanget av vår oppgave i prosjektet, så deler vi inn designprosessen inn i ulike faser for å sikre det beste resultatet. Vi starter med innledende arbeidsmøte med kunde der vårt mål er å definere og tydeliggjøre ansvar og rollefordeling, deadlines og milepæler, samt rammene rundt oppgaven.

Skissefase: Deretter starter vi den kreative prosessen ved å skissere ut ulike konseptretninger, ideer og tanker. Vi gjennomfører workshop og arbeider på et overordnet nivå og bruker mye skissemateriale.

Konseptutviklingsfase: Etter tilbakemeldinger fra kunde og en retningssjekk, begynner vi å utarbeide et konkret forslag til konsept. Forslaget kan inneholde tegninger, forslag til produkter og elementer, kommunikasjon og navigasjon, planløsning og material- moodboard avhengig av oppgavens rammer.

Presentasjon: Når vi har gjort våre valg i designfasen, går vi videre med tilbakemeldingene fra kunden, og arbeider med justeringer og tilpasninger, utarbeidelse av detaljer, endelige visualiseringer og konseptforklaringer med farger og materialvalg. Målet med denne fasen er å presentere konseptdesignet før detaljering, konstruksjon & budsjettprising