Rådgivning & etablering

Vår kompetanse ønsker vi å dele med våre kunder

Befaring

Tilstand på lokalet vil være vesentlig for investeringen i ny butikk. Vi kan tilby å gjennomføre befaring av aktuelt lokale, for å sjekke tilstand og eventuelle mangler for å vurdere investeringsbehovet.

Investeringsbudsjett

Etter befaring og samtaler rundt butikk prosjektet, kan vi sette opp et realistisk investeringsbudsjett. Det gir grunnlag for å vurdere om investeringen er i tråd med forutsetninger for den planlagte driften og finansieringen.

Leiekontrakt

Vi har lang erfaring i vilkår og forhandling av leiekontrakter, hvor lokalets tilstand og investeringsbehov må sees i sammenheng med vilkår for leiekontrakten. Vi besitter også bransjekunnskap innenfor segmenter i faghandelen som vi deler med våre kunder.

Fremdriftsplan

Etter inngåelse av leiekontrakt, godkjent investeringsbudsjett, setter vi opp fremdriftsplan for realistisk gjennomføring av etablering av butikken etter vår man for prosjektgjennomføring – PROSJEKTPLAN. Her ivaretar vi at designprosessen, prosjekteringen, byggingen og leveringen foregår i et samlet koordinert tidsløp.